Carl Erik Reimuth om sine malerier

I mit maleri søger jeg plads til både det spontane og intuitive, såvel som det planlagte og figuration. Arbejdet med skitsen og figuren (fra stregtegninger) føres – med stilmæssig nysgerrighed og appetit – ind i maleriet. Elementer som også delvist var til stede i mit tidligere abstrakt-ekspressionistiske ”Retro-Maleri”. Nu anvender jeg oftere ’tape-skabeloner’ til f.eks. at forme toninger og afgrænsninger. I malerierne “Manifesto”, “London Bobby” og “Bavaria” findes ornamenter og tegn spredt ud transparent, og den kontante akryl og neon flettes sammen med mere organiske partier af oliemaling. Værket “Museumsinsel” blev skabt på baggrund af tanker og indtryk fra et museumsbesøg: I erindringen stod en Sphinx tegning og nogle forløb med borter fra en frise. En forstørret A5 skitse fra besøget blev ført til lærred – med tape-skabeloner og oliemaling som et forløb i bunden af værket.

Bagvedliggende har været et ønske om at inddrage alle atelierets kunstneriske arbejdsprocesser, som på en opslagstavle, og bearbejde og manipulere de forskellige elementer.